Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Pravidla pro poskytování hypoték v roce 2020. Jak se změnily po zásahu koronaviru a invenci ČNB?

Publikováno 6. 8. 2020 v kategorii Hypotéky

Hned dvakrát po sobě v krátkém časovém intervalu sáhla Česká národní banka k uvolnění pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů. Oproti pravidlům, platným v loňském roce došlo k poměrně zásadnímu rozvolnění s cílem podpořit trh s nemovitostmi. Bankám se tak uvolnily ruce a mohly by teoreticky poskytovat hypotéky širšímu spektru zájemců, praxe však je trochu odlišná.

Až 90% hypotéky již nemusí být výjimečné

Pravidlo, že banky mohou poskytovat LTV (vysvětleno níže) maximálně do výše 80 %, a v ojedinělých případech mohou nabídnout i „90% hypotéku“, již neplatí. Pravidlo 80% limitu ČNB zrušila už na jaře, banky tak dnes mohou zájemcům nabídnout běžně i 90% hypotéku a v omezeném objemu dokonce i vyšší (objem takových hypoték u banky však nesmí překročit 5 % čtvrtletní produkce úvěrů na bydlení). „Šest bank se rozhodlo v rámci obezřetnosti dočasně pozastavit poskytování úvěrů na 80 % LTV. A UniCredit Bank tento limit pro nové klienty dokonce snížila na 70 % (pro stávající klienty je nastaven na 90 %). V praxi to znamená, že na třímilionovou hypotéku novým klientům půjčí jen 2,1 milionu.“, uvádí Golem Finance ve své studii.

Kolik procent z příjmu spolkne splátka hypotéky?

Také DSTI, nebo-li procentuální vyjádření poměru mezi čistým příjmem a výdajem na splátky úvěrů, ČNB ještě donedávna omezovala a nařizovala, že celkové náklady nesmí překročit 45 % měsíčních příjmů. V dubnu se tento limit posunul na 50 % a od polovina června ČNB tento limit dokonce zcela zrušila. Z celkem 15 sledovaných bank a stavebních spořitelen se jich devět i nadále řídí starým pravidlem DSTI – a to maximálně 45 %. Pouze čtyři subjekty tento limit navýšily a dvě banky naopak přitvrdily a snížily DSTI na 40 % čistých měsíčních příjmů.

Pojmy, které je dobré znát

LTV – Loan to value
Procentuální vyjádření výše úvěru vůči hodnotě kupované (zastavované) nemovitosti. Tzv. „osmdesátiprocentní hypotéka“ (tj. LTV 80 %) znamená, že banka poskytne maximálně 80 % dané částky, pokud by hodnota nemovitosti byla znalecky odhadnuta na 3 500 000 Kč, banka poskytne maximálně 2 800 000 Kč.
Bonita
Je velmi důležitým údajem, týkajícím se žadatele o úvěr. Vyjadřuje (odhaduje) to, zda bude žadatel schopen úvěr řádně splácet. Bonitu ovlivňuje například to, zda již v minulosti měl nějak úvěr a zda ho správně splácel, zda má kreditní kartu, ale i jaký má věk, vzdělání, bydliště, rodinný stav, zaměstnání a mnoho dalších informací. Čím vyšší (lepší) bonita žadatele, tím lepší podmínky i šance na schválení úvěru.
DTI (debt to income)
Poměr mezi celkovou výší všech úvěrů a čistým ročním výdělkem žadatele. Výsledkem je číslo.
DSTI (debt service to income)
Poměr mezi součtem měsíčních splátek u všech úvěrů (půjčky, kontokorent, kreditní karta atd.) a čistým měsíčním výdělkem. Výsledkem je procentuální hodnota.

Výběr vhodné hypotéky je složitější, než dřív

Rozdíly, které změnou nařízení vznikly, jsou větší než dříve a pro srovnávače hypoték je to o to složitější, že změny neustále probíhají. Porovnání více úvěrových nabídek má tak dnes větší roli, než dříve. Zatímco některé banky pravidla rozvolnily v souladu s požadavky ČNB, jiné naopak příležitosti nevyužily a naopak svá pravidla ještě přitvrdily.

Další články

  • Pravidla pro poskytování hypoték v roce 2020. Jak se změnily po zásahu koronaviru a invenci ČNB?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 6. 8. 2020
  • Kategorie: Hypotéky


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout