Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Směnka – vzor ke stažení

Publikováno 1. 6. 2019 v kategorii Půjčky

Nabízíme vám zdarma ke stažení aktuální verzi vzoru směnky, kterou můžete v případě potřeby snadno editovat, ihned vytisknout a použít. V přiloženém archivu je k dispozici verze pro Word i vzor ve formátu PDF.

Návod jak správně vyplnit směnku

Pamatujte, že nesprávné vyplnění směnky může mít za následek její neplatnost! Směnku tedy raději vyplňujte podle následujícího návodu a vyvarujete se tak možným nepříjemnostem při jejím uplatňování. Všechny zadávané údaje vyplňte podle skutečnosti, bez zkratek a osobní údaje kontrolujte oproti platnému dokladu. Pro směnku platí, že čím méně tím lépe, jakýkoliv nadbytný údaj, který do směnky napíšete může způsobit její neplatnost.

Místo a datum vystavení směnky

např. V Praze dne 29. července 2014

Doplňte místo (název obce), kde bude dlužník směnku podepisovat. Měsíc napište raději slovně (ani číslený zápis ale není špatně). Žádné další dodatečné informace nepřipisujte (neuvádějte tedy žádné informace o času apod.).

Částka

např. 58 000 Kč

Tato položka je asi jasná, napiště dlužnou částku včetně měny.

Částka slovně

např. osmapadesáttisíc korun českých

Částka vyjádřená slovně se píše dohromady (tedy jako jedno slovo).

Datum splatnosti

např. 1. ledna 2020

Datum, kdy má dojít k vyplacení peněz dlužníkem. Měsíc pište raději slovně (např. srpen). Celý zápis pouze jako holý zápis data, nedoplňujte žádné další informace (např. čas).

Na řád (komu)

např. Jan Novotný, nar. 1. 1. 1980, bytem Praha, Václavské Náměstí 123, PSČ 110 00

Jméno a příjmení, celé datum narození (může být zastoupeno také rodným číslem) a celá adresa. Neuvádějte raději žádné zkrácené zápisy (“Nám.” apod.). Pole určuje, komu má být směnka vyplacena, obvykle tedy obsahuje údaje toho, kdo půjčuje peníze.

Splatno v (místo, kde bude splaceno)

např. Václavské Náměstí 123, PSČ 110 00, Praha

Místo, kde dojde ke splacení směnky. Adresa může být uvedena celá, ale stačí i pouhý název obce (např. “Plzeň”). Tento údaj není ve směnce povinný, na platnost směnky tedy nemá vliv (což platí zejména v případě, kdy se platí bankovním převodem).

Vystavitel směnky

např. Karel Novák, nar. 1. 5. 1965, bytem Plzeň, Zemánkova 6, PSČ 160 00

Vystavitelem směnky je osoba, která si půjčuje peníze na směnku (tedy dlužník). Údaje musí být kompletní, nezkrácené a zkontrolované vůči nějakému platnému dokladu – ideálně samozřejmě vůči občanskému průkazu.

Podpis vystavitele směnky

Pozor! Směnku podepisuje pouze vystavitel (tj. dlužník)!

Stáhnout vzor směnky zdarma

Další zdroje:


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout