Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Stokoruny i tisíce. Jak vysoké jsou poplatky za pozdní splacení u bezúročné půjčky?

Publikováno 22. 10. 2019 v kategorii Půjčky, Vzdělávání

V průzkumu úvěrového trhu jsme nedávno psali, že půjčky zdarma skutečně existují a v rukou zodpovědného klienta mohou být výhodné. Bez rizika ale rozhodně takové půjčky nejsou, dnes se proto podrobněji podíváme na výši poplatků, ke kterým mohou poskytovatelé sáhnout v případně pozdního splácení ze strany klienta.

  • Bezúročná půjčka je určena pouze novým klientům společnosti
  • Pokud peníze vrátíte včas zpět, skutečně neplatíte nic navíc
  • Pozdní splacení je ale vždy sankcionováno, často velmi draho
  • Nejnižší sankce má půjčka Kamali, rozumně vychází také Zaplo

Aktuální přehled bezúročných půjček

V tabulce níže naleznete aktualizovaných přehled společností, které v současné době nabízí novým klientům první půjčku zdarma. Liší se jak dobou splatnosti, tak celkovou výší úvěrového limitu. V podstatě všechny pak garantují rychlé vyplacení peněz na účet žadatele a je možné je vyřídit přes internet. Nejvyšší úvěrový limit nabízí Ferratum Credit, Viva Credit a Zaplo. Nejkratší dobu splatnost má půjčka Kamali.cz, ta sice vyniká svou férovostí (jak si ukážeme níže, poplatky za prodloužení patří mezi nejnižší), ale je v takovém případě potřeba dobře počítat. 14 dní může být velmi krátka doba na to, abyste vrátili stejnou částkou, jakou jste si vypůjčili.

Společnost Výše bezúročné půjčky Splatnost Online poptávka
COOL CREDIT 1000 Kč – 8000 Kč 21 dní Žádost
CreditAir 1500 Kč – 10 000 Kč 2 měsíce
CreditOn.cz 500 Kč – 10 000 Kč 1 den – 2 měsíce Žádost
Creditstar 1000 Kč – 7000 Kč 5 – 30 dní
Ferratum Credit 2500 Kč – 80 000 Kč 30 dní
Kamali 1000 Kč – 15 000 Kč do 14 dní
Provident 3000 Kč – 16 000 Kč 4 měsíce
Via SMS 100 Kč – 8000 Kč 7 – 30 dní
Viva Credit 500 Kč – 20 000 Kč 1 – 35 dní
Zaplo 1000 Kč – 16 000 Kč 7 – 30 dní Žádost

zdroj: webové stránky jednotlivých společností

Sankce za nesplácení

Informace jsou převzaty z webových stránek jednotlivých poskytovatelů.

COOL CREDIT
Poplatek za prodloužení splatnosti činí u 7 dnů 15%, 15 dnů 25% a u 30 dnů 32,5% z celkové dlužné částky. Smluvní pokuta činí 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení. Písemná upomínka 500 Kč/výzva (max. 5×), emailová upomínka 100 Kč/výzva (max. 5×). Příprava dohody o splátkovém kalendáři 450 Kč, předání spisu klienta internímu oddělení vymáhání pohledávek 500 Kč, předání spisu Klienta inkasní agentuře 750 Kč.
CreditAir / CreditON
Smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení, úrok z prodlení v zákonem stanovené výši, úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním pohledávky (zejména odesílání e-mailových a SMS zpráv, písemné upomínky, telefonická komunikace, administrativní činnost spojená s předáním případů externí inkasní agentuře a další) – od 100 do 500 Kč dle počtu dní po splatnosti.
Creditstar
Smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý den prodlení z částky (jistiny), ohledně níž je klient v prodlení, úhrada účelně vynaložených nákladů je stanovena na 200 Kč za každou písemnou upomínku nebo výzvu k zaplacení.
Ferratum Credit
Poplatek 250 Kč jako náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s prodlením splátky, smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení, úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena právními předpisy a odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.
Kamali
Účelně vynaložené náklady ke dni uzavření úvěrové smlouvy maximálně 100 Kč za měsíc vymáhání. Tato částka se může v budoucnu měnit podle reálných nákladů vstupujících do kalkulace. V případě opoždění se splácením o více než 29 dní účtována smluvní pokutu ve výši 3 % z dlužné jistiny úvěru, maximálně však 0,1% denně z dlužné částky.
Provident
Uhrazení účelně vynaložených nákladů, které v důsledku prodlení vzniknou (300 Kč za zaslanou upomínku, 1000 Kč za případné zahájení vymáhání dluhu), smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky
Via SMS
Úroky z prodlení v zákonné výši, smluvní poplatek 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a paušální poplatek za úhradu účelně vynaložených nákladů až 500 Kč týdně.
Viva Credit
Poplatek za SMS upomínku 70 Kč, poplatek za upomínku e-mailem 70 Kč, poplatek za telefonickou upomínku 250 Kč.
Zaplo
Smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z dlužné z jistiny za každý den prodlení, úrok z prodlení v zákonem stanovené výši, poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky).

Dobře hodnocení poskytovatelé

Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout