Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Zamítnuto?! Na základě čeho banky rozhodují, komu udělit či neudělit půjčku?

Publikováno 18. 9. 2019 v kategorii Půjčky, Vzdělávání

Online půjčka je opravdu hojně využívaným způsobem, jímž se lidé snaží získat potřebné finanční prostředky ve chvílích, kdy si za pomoci vlastních úspor nedokáží poradit s danou situací. Dříve se ovšem poměrně často stávalo, že noví klienti bankovních společností nebyli schopni dostát svým závazkům a následně se dostávali do dluhových pastí, z nichž posléze nebylo úniku. Právě proto se pravidla pro získání půjček už v roce 2016 značně zpřísnila a peněžní záplaty od té doby nejsou poskytovány úplně všem. Pokud vás tedy v brzké době čeká vyřizování žádosti o půjčku, podle čeho vás banky budou vlastně posuzovat?

Banky díky přísnějšímu „třídění“ minimalizují rizika

Bankovní společnosti se s každým dalším poskytnutým úvěrem vystavují určitému riziku, že jejich noví klienti nebudou schopni splácet včas a v předem dohodnuté výši. Tomuto jevu se ve finanční sféře přezdívá „úvěrové riziko“ a banky se mu musejí nějakým způsobem bránit. Řešením je proto kladení většího důrazu na důležité údaje o konkrétních žadatelích. Jednoduše řečeno – půjčky jsou dnes poskytovány pouze těm, u nichž se předpokládá vysoká pravděpodobnost splacení. A i tohoto údaje se dá za pomoci moderních nástrojů dopočítat.

Budete překvapeni, co všechno ovlivňuje vaši bonitu

Možná se vám to zdá naprosto scestné, ale i vaše osobní údaje mohou do konečného výsledku žádosti o půjčku výrazně promluvit. Pokud se banky totiž pustí do posuzování klienta, zajímá je úplně všechno. Nejdříve se zastaví u vašeho věku. Obecně platí, že čím je člověk starší, tím hůře na něj poskytovatelé půjček nahlížejí. Dokonce i pohlaví hraje v rámci žádání o půjčku významnou roli. Muži totiž mají podle průzkumů mnohem vyšší tendenci nehradit své závazky včas. Dále je také důležité vámi dosažené vzdělání a kvalita zaměstnání. Kupříkladu vysokoškolsky vzdělaný pedagog je pro banky menším rizikem než stavební dělník s výučním listem. Samozřejmě je také lepší, když nemáte žádné závazky v podobě manželky nebo dětí. To totiž představuje další nezbytné výdaje navíc.

Kontrolou projdou vaše příjmy i pravidelné výdaje

Je logické, že banky potřebují nějakou jistotu, že máte dostatek finančních prostředků na včasné splácení úvěru. Proto se zaměřují také na výši trvalých příjmů. Ze zkušeností můžeme potvrdit, že mnohem lepší výchozí pozici mají zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou na rozdíl třeba od pracovníků v omezené lhůtě a samostatně výdělečných osob. U nich totiž schopnost splácet po celou dobu trvání úvěru nelze ničím garantovat. Do výpočtu bonity promlouvají také pravidelné výdaje, které každý měsíc opouštějí váš bankovní účet. Mezi ně se řadí například hrazení nájemného, pojistného, různé typy spoření, leasingy nebo alimenty. Pokud odečet výdajů, potenciálního úvěru a nutného životního minima od pravidelných příjmů skončí v nepříznivých číslech, nesmí vám být ze zákona poskytnut.

Úvěrová minulost o vás řekne mnoho

Pro stanovení bonity klienta může bankovní společnost nahlédnout také do volně dostupných úvěrových registrů, z nichž lze jednoduše zjistit platební morálku daného člověka. Tyto registry obsahují skutečně všechno – informace o prodlení se splátkami hypotéky, úvěru, leasingu nebo také o pozdním uhrazení platby mobilnímu operátorovi či energetické společnosti. Pokud jste v minulosti byli vždy pečliví, nemusíte se odmítnutí žádosti obávat. V opačném případě se mějte na pozoru, do konečného verdiktu se to jistě promítne.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout