Co hrozí, pokud nebudete splácet své závazky včas? Jaké jsou zákonné úroky z prodlení?

Publikováno 30. 8. 2021 v kategorii Novinky, Vzdělávání

Každý z nás v dnešní době něco pravidelně platí. Ať už jsou to splátky půjčky, sociální a zdravotní pojištění, poplatky za odpady, psy a mnohé další. Přesně z těchto důvodů je kvůli opožděným platbám v ohrožení v podstatě kdokoliv. Když nehradíte své závazky včas nebo dle definovaného splátkového kalendáře, mohou vás potkat sankce. A právě s nimi vás podrobněji seznámíme. Obecně můžete narazit na dva typy sankčních poplatků. Úroky, které mají odlišný původ:

  • Smluvní úroky z prodlení
  • Zákonné úroky z prodlení

Důležité je zmínit, že sankce se vztahují vždy na konkrétní částku, s níž je dlužník v prodlení.

Smluvní úroky z prodlení

Jak už prozrazuje název těchto sankcí, jsou dány smluvním vztahem s konkrétním subjektem, ať už je to poskytovatel půjček nebo někdo jiný. Tyto sankce se vztahují na prvních devadesát dní po splatnosti. Následující doba se pak řídí zákonnými úroky z prodlení. Je tedy na poskytovateli, jak vysoké úroky vám v tomto období nabídne. Pravdou je, že smluvní úroky se netýkají jenom fyzických osob, ale také podnikatelských subjektů.

Čtěte také: Koronakrize velké zadlužení Čechů nepřinesla. Naopak jsme utráceli směle dál, za co nejvíc?

Smluvní úroky by měly být pochopitelně nastaveny v adekvátní výši. Smluvní pokuta by neměla přesáhnout 0,1 % denně, což je 36,5 % p.a. Přehnaně vysoké úroky mnohdy označované jako „nemravné“ lze pak řešit se soudem v rámci soudního sporu. Pozor si dejte i na to, že poskytovatelé úvěrů obvykle předávají nesplacené závazky vymáhacím agenturám, které si účtují další poplatky za řešení celého procesu.

Zákonné úroky z prodlení

Pokud jste se splatností v prodlení delším, jak devadesát dní, začnou se na vás vztahovat zákonné úroky z prodlení. K jejich výpočtu dochází dle zákona, proto takové označení. Zákonné úroky z prodlení se mohou vztahovat nejenom na splátky za klasické půjčky, ale také na platby za veřejné a další služby. Pravidlo pro výpočet takového úroku je poměrně jasné. Základ tvoří úroková sazba 8 % p.a., k níž se ještě připočítává dvoutýdenní repo sazba p.a. To znamená, že výše takového úroku lehce překračuje hranici osmi procent. Pravdou je, že zákonné úroky z prodlení se mohou lišit podle toho, za jaké věci dlužíte peníze.

  • Základní zákonný úrok z prodlení je cca 8,25 % p.a.
  • V případě dluhů za daňové povinnosti je úrok 14,25 % p.a.
  • U zdravotního pojištění je to úrok 0,05 % za každý den

Pokud se tedy opozdíte se splátkami, pak při součtu smluvních a zákonných úroků z prodlení můžete narazit na maximální úrokovou sazbu kolem 54,5 % p.a. Ta se pochopitelně mění v čase s přihlédnutím k repo sazbě 2T repo. Kromě jiného můžete ve smlouvách narazit i na zvláštní smluvní pokuty. Přesně z těchto důvodů se snažte své závazky splácet včas a v dohodnuté termíny. V opačném případě okusíte, jaké jsou smluvní a následně i zákonné úroky z prodlení. Platby, které vám zbytečně prodraží konkrétní věc či službu a zatíží váš rodinný rozpočet.

  • Co hrozí, pokud nebudete splácet své závazky včas? Jaké jsou zákonné úroky z prodlení?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 30. 8. 2021
  • Kategorie: Novinky, Vzdělávání


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout