Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Co všechno si o vás banky zjistí, než vám schválí žádost o půjčku?

Publikováno 10. 8. 2022 v kategorii Půjčky, Vzdělávání

Každému je asi jasné, že bankovní instituce před schválením půjčky konkrétního klienta důkladně prolustrují. Prověří ho ze všech možných stran, aby měli jistotu, že bude schopen své závazky řádně a včas platit. Není se ostatně čemu divit. Tyto procesy jsou pro bankovní domy závazné a jsou kontrolovány. Pokud by docházelo k porušování těchto povinností, mohly by banky přijít o bankovní licenci udělenou Českou národní bankou.

Automatizované kontrolní procesy

Je pravdou, že banky využívají mnoho kontrolních nástrojů, jak si ověřit bonitu klienta. A roli v celém procesu nehraje pouze lidský faktor. Využívány jsou samozřejmě novodobé nástroje. Programy a systémy, které automaticky prověří klienta od A až do Z. Bankovní úředník pak takovému procesu jen podá pomocnou ruku. Výstupem tohoto prověřování je skóringový model. Ano, každý klient má určité skóre neboli hodnotící číslo, na základě něhož dochází nejenom k samotnému schválení půjčky. Tento údaj do jisté míry ovlivňuje také velikost úvěru. To se týká jak klasické půjčky, tak hypotéčního úvěru.

Jednotlivé úrovně zkoumání klienta

Pojďme ale být trochu konkrétnější. I když si většina bank svůj model prověřování klienta důkladně chrání, přesto lze v obecné rovině hovořit o tom, co všechno je sledováno. V tomto ohledu se opět zaměříme na pojem skóring, jen s další přidanou hodnotou.

  • Ekonomický skóring
  • Socio-demografický skóring
  • Behaviorální skóring

V případě ekonomického skóringu je vše celkem zřejmé. Tento hodnotící údaj vychází z vašeho pravidelného příjmu a výdajů. Zbýt vám musí patřičné množství peněz, z nichž budete schopni splácet své závazky. U socio-demografického skóringu je zacíleno na věk, rodinný stav, ale také počet dětí, o které se musíte starat. Behaviorální skóring se naopak soustřeďuje na vaší splátkovou minulost. Tohle všechno je následně vyhodnocováno, jako celek.

Registry dlužníků a staré dluhy

Každý žadatel o půjčku nebo hypotéku by si měl uvědomit, že banky při prověřování klienta mimo jiné nahlíží také do různých registrů dlužníků. Snažte se proto svoji dobrou splátkovou morálku udržovat dlouhodobě. Jakýkoliv negativní záznam v této databázi může pokazit vaše plány při financování bydlení a ostatních věcí. V tomto ohledu existuje několik registrů.

Banky a mnohé další subjekty mají dokonce povinnost, zaznamenávat do registrů kompletní informace o vaší splátkové morálce, na níž se mohou odkazovat ostatní instituce. Důležitost těchto informací je zásadní. Proto například zrušte kreditní kartu nebo kontokorent, které dlouhodobě nevyužíváte. I o nich jako o půjčkách mohou být vedeny záznamy v registrech, a ne každý bude mít pozitivní vliv na schválení vaší žádosti. Na druhou stranu existují také pozitivní registry, kde lze mnohé vyčíst o vaší kladné úvěrové zodpovědnosti.
Když si tohle všechno dáte dohromady, není se pak čemu divit, že se někteří klienti při žádosti o úvěr setkají i s negativním výsledkem.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout