Registr dlužníků SOLUS – nejčastější otázky a odpověd

Odpovědi na všechny nejčastější otázky klientů týkající se registru dlužníků SOLUS

O registru dlužníků SOLUS jste již v minulosti pravědpodobně slyšeli. O tom, k čemu slouží, jak funguje a jak se z něj dostat panuje spousta mýtů a doměnek. V dnešnímu článku se proto pokusíme ty nejčastější otázky klientů zodpovědět.

Logo SOLUS

SOLUS – nejčastější otázky a odpovědi

Co je registr dlužník SOLUS?

SOLUS je zájmové sdružení, jehož členy jsou bankovní a nebankovní instituce, mobilní operátoři, pojišťovny a další subjekty. Registr slouží k vzájemnému sdílení informací o klientech, o tom zda-li mají vůči dané společnosti nějaké závazky a zda-li je plní. Registr tak plní dvojí funkcí jak pozitivní, tak negativní. Pokud tedy máte například úvěr, který řádně splácíte, bude pro vás možná jednodušší získat hypotéku apod. Naopak, máte-li závazek, který dlouhodobě neplníte, budou o něm vědět i ostatní členové a úvěr nezískáte vůbec nebo dostanete výrazně horší nabídku. Kompletní seznam členu naleznete na stránce www.solus.cz.

Je nějak stanovena minimální výše dluhu, do které se záznam neprojeví v registru? Například 50 Kč?

Ano, je. Minimální dluh, který bude po splatnosti do registru zapsán je ve výši 500 Kč.

Dostanu se do registru pokud zapomenu jednu splátku?

Obvykle ne. Členové do registru obvykle zapisují pouze dluhy, které jsou v prodlení tři a více splátek. Pokud tedy pozdě zaplatíte například jednu mesíční splátku leasingu na auto, nic vážného se neděje. Existují však dvě výjimky. Na začátku smluvního vztahu lze dlužníka do SOLUSu zanést již při 2 neuhrazených splátkách a rovněž na konci vztahu, kdy je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední splátka. Do registru se rovněž promítne i klient u něhož došlo ke zesplatnění nebo odstoupení od smlouvy. Nikdy však není doba pro zápis do registru kratší než 30 dní.

Jak dlouho jsou záznamy v registrech evidovány?

Informace o neplatících klientech jsou v databázi vedeny 3 roky. Pokud je dluh veden v kategorii telekomunikace, energie, plyn, pak k automatickému výmazu dochazí po jednom roce od data úhrady dlužné částky.

  • Půjčka 4000 – 250 000 Kč
  • Splatnost 30 dní – 7 let
  • Rychlost vyplacení do 15 minut
  • Půjčka zdarma ne

Jak zjistím, zda-li mám záznam v registru SOLUS?

Zažádát si můžete o výpis prostřednictvím webových stránek, nebo písemnou žádostí. Žádost je vždy nutné doplnit fotokopií dokumentu prokazujícího totožnost a úředně ověřeným podpisem. Adresou pro podání písemné žádosti je SOLUS z.s.p.o., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4. Odpověď může být zpoplatněna.

Jak často dochází k aktualizacím registru?

Členské společnosti sdružení mají povinnost aktualizovat databázi minimálně 1× měsíčně. A to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce.

Ukázka webových stránek www.solus.cz

Mohu se v registru SOLUS objevit neoprávněně?

Ve výjimečných případech bohužel ano, občas se stane, že se nějaký podvodník pokusí zcizit identitu (například si vezme úvěr na ukradené doklady a následně nesplácí). Pokud se v takové situaci ocitnete, zkontaktujte se se společností, která záznam do registru provedla. Pokud dojde k prokázání skutečnosti, je záznam neprodleně odstraněn.

Mohu si půjčit peníze, pokud mám záznam v registru?

Ano, pochopitelně můžete. Existují jednak půjčky bez registru a zároveň každá společnost vyhodnocuje žadatele o úvěr podle jiných kritérií, přičemž vždy podstatným aspektem pro rozhodování je aktuální schopnost žadatele splácet. Pokud tedy v současnosti máte negativní záznam v registru, neznamená to, že úvěr nedostanete u žádné společnosti. Každopádně ale budete podrobeni velmi důkladnému prověření.

  • Půjčka 500 – 8000 Kč
  • Splatnost 1 den – 30 dní
  • Rychlost vyplacení do 15 minut
  • Půjčka zdarma 8000 Kč na 30 dní

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?

Všechny žádosti SOLUS vyřizuje bezodkladně, nejpozději pak do 30 dnů pod podání. SMS výpis obvykle obdržíte do jedné minuty. Papírový výpis nejpozději v uvedené lhůtě (žádosti jsou vyřizovány podle pořadí v jakém přicházejí).

Může si někdo jiný nechat zaslat výpis mé osoby?

Pouze pokud je daná třetí osoba zplnomocněna. V opačném případě platí, že je výpis vždy adresován na osobu, jejíž kontaktní údaje jsou obsažené ve výpisu. V praxi tedy nehrozí, že by si váš soused mohl nechat zaslat výpis SOLUSu týkající se vaší osoby.

Vybraní členové sdružení SOLUS
Přehled vybraných členských společností registru SOLUS

Co všechno se dozvím z výpisu?

Výpis vždy obsahuje informaci o tom, zda-li jste nebo nejste v registru dlužníků SOLUS zapsáni. Pokud je záznam veden, pak je obsahem výpisu také to, jaké osobní údaje jsou uložené a informace o společnosti, která zápis provedla. Nechybí samozřejmě také informace o dluhu jako takovém.

Další články a odkazy

Upozornění: S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální. Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele. Podmínky použití